Startindekser for kbl. avlshingster
Skrevet av Tom Krageboen   
onsdag 10. desember 2008 17:52

foto: Arnfinn Roaldsøy
Elding sørger for at mange av hans sønner og sønnesønner har høy startindeks.

Startindeksen er en nyttig indikator på hvor stor mulighet det er for at avkommene til de forskjellige avlshingstene kommer til start.

 Disse tallene er vitenskaplig nøye utregnet med bakgrunn i  både hingstens egen starthistorie, samt startprosenten i farens og morens familie. Et stort flertall av våre kaldblods unghester kommer aldri til start og denne indeks oversikten kan være et av flere nyttige verktøy for både deg som oppdretter og kjøper av unghester, slik at du kan øke muligheten for å oppdrette eller kjøpe en hest som kommer til start. I likhet med totalindeks oversikten så er ikke de nykårede hingstene , som f.eks Bork Odin, Odin Kjempe og Ridder Prinsen,fra Biri kåringen i 2008 tatt med. Oversikten vil bli oppdatert i januar 2009 når alle disse indeksene er klare.
Av plass- og kapasitetshensyn er kun de 10 høyeste indeksene tatt med (t.o.m 120 poeng) . Vi har plusset på et utvalg av anvendte hingster med lavere indekser.
Hingster som ikke finnes på listen og ikke ble kåret i 2008, har m.a.o lavere startindeks enn 120.


Startindeks :

1) Moe Odin        139

2) Elding             134

3) Spikeld           129

4 )Lome Elden    128

5) Krageboen     127

6)Briskeby Philip 125

7) Steinsvad Eld 124

7) Tangen Scott  124

8) Raikkonen      123

8) Amor Even      123

8) Lumjor            123

8) Thuli Elden      123

9) Jærvsøfaks      122

9) Horgen Geir    122

9)Eldfaksen         122

9) Stjernefaks     122

10) Voje Faks        121

10) Sjefen             121

10) Bokli Eld          121

11) Trø Faks         120

11 ) Lome Kong. 120


Andre anvendte hingster:

Jærvsøviking      118

Røste Bo            118

Horgen stang     117

Håkon Jo            117

Alm Viktor           117

Kasper Mollyn     116

Mørtvedt Jerkeld 116

Frigg Mollyn        115

H.G Balder          114

Åsajerven           114

Sundbo Kravall   114

Fakse                 113

Hallsta Lotus      111

Åkre Lurifaks      107


Som vi ser har de fleste Jærvsøfaks avkom en betydelig lavere startindeks enn Elding sine avkom. Dette skyldes da at Elding har vesentlig høyere indeks enn Jærvsøfaks og at Elding sønnene, og sønnesønnen sin morstammer har en betydelig høyere startprosent enn morstammene til Jærvsøfaks og hans sønner.